نواخت بصری
نواخت بصری هنگامی که تکرار سبب خلق طرحی خطی می شود، به آسانی قابل تشخیص است. در یک فضای داخلی، پی رفت های غیرخطی اشکال، رنگ و بافت در ایجاد نواخت های دقیق تری که ممکن است به سرعت با چشم قابل رؤیت نباشند، نقش دارند.

نواخت پیش زمینه
نواخت های لایه ای نواخت عمودی

نواخت فضایی نواخت ممکن است به حرکت بدن ما هنگامی که درون فضا در حال حرکت هستیم، اشاره کند. نواخت سبب ترکیب مفهوم تکرار به عنوان ابزاری مؤثر در سازمان دهی فرم ها و فضاها در معماری می شود. تیرها و ستون ها با تکرار پیش آمدگی هی سازه ای تکراری و پیمون های فضایی ساخته می شوند. فضاها اغلب به منظور انطباقی مشابه با نیازمندی های عملکردی در برنامه ساختمانی تکرار می گردند.
نواختی که سبب اتصال نقاط در فضا شده است.

روشی که در آن پلکان و نرده های نشان دهنده تحرک فضایی هستند منتج از طرح های نواختی است.

نواخت های عمودی و افقی

تأکید اصل تأکید به معنای هم زیستی عناصر برجسته و فرعی در ترکیب یک مجموعه داخلی می باشد. طرحی که فاقد عناصر برجسته است، بی روح و خسته کننده به نظر می رسد. طرح اصلی در صورت وجود عناصر بسیار برجسته و کاهش میزان اهمیت عناصر، ظاهری درهم ریخته و بی نظم دارد. هر بخش یک طرح بر اساس میزان مهم بودن آن در کل باید از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
یک عنصر یا صفت مهم به لحاظ بصری باید بر اساس اهمیت بخشیدن به اندازه، شکل منحصر به فرد، رنگ، مقدار و بافت، مورد تأکید قرار گیرد. در هر مورد، کنتراست مشخصی باید میان عنصر یا خصوصیت برجسته و جنبه های فرعی فضا تعیین شود. چنین کنتراستی با از هم گسیختگی طرحی معمولی از یک ترکیب بندی در جلب کردن توجه نقش دارد.

عناصر برجسته بسیاری وجود دارد…
اما تأکیدی وجود ندارد
هیچ عنصر برجسته ای وجود ندارد…
بنابراین تأکیدی حاصل نمی شود.

نقاط تأکیدی اثر کنتراستی قابل درک در اندازه، شکل، رنگ یا ارزش های سایه روشن حاصل می شوند.
تأکید یک عنصر یا خصوصیت به لحاظ بصری می تواند بسته به موقعیت خاص و جهت گیری خود در فضا مورد تأکید قرار گیرد. همچنین می تواند در مرکز فضا جای گیرد و یا به عنوان نقطه کانونی یک سازمان متقارن در نظر گرفته شود. در ترکیب نامتقارن، این عنصر می تواند از بقیه عناصر جدا شده و در انتهای یک پی رفت خطی یا مسیر حرکت قرار گیرد.
به منظور افزایش اهمیت بصری، یک عنصر می تواند برای متمایز بودن با هندسه معمولی فضا و عناصر دیگر داخل آن جهت گیری و تنظیم شده یا با روشی خاص نورپردازی و روشن شود. خطوط عناصر فرعی و ثانویه به گونه ای آرایش می یابند که توجه ما را به عنصر یا جزئیات برجسته و مهم جلب کنند.
نقاط تأکید شده می توانند بر اساس موقعیت عناصر مهم آفریده شوند.

نور افکن شده

درجه تأکید ممکن است درجات مختلفی از اهمیت میان عناصر فضای داخلی و همین طور تأکید و توجه به آنها وجود داشته باشد. پس از تعیین اهمیت عناصر با جزئیات، روشی برای هماهنگی عناصر فرعی با هدف افزایش چیرگی آنان باید در نظر گرفته شود.
نقاط کانونی اتاق باید با دقت و محدودیت تعیین شوند و نباید به لحاظ بصری بسیار برجسته به نظر آیند تا از اهمیت سایر بخش های اتاق بکاهند. نقاط ثانویه تأکید بصری، اغلب در ترکیب عناصر برجسته و فرعی نقش دارند. اشکال، رنگ ها و ارزش ها با پیروی از اصل هماهنگی، می توانند به یکپارچگی طرح کمک کنند.

شرکت طراحی داخلی    طراحی داخلی اداری    دکوراسیون داخلی منزل   طراحی داخلی مغازه    بازسازی ساختمان   طراحی داخلی رستوران     طراحی داخلی طلا فروشی    طراحی داخلی مطب

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *