رنگ و نور تغییرات آشکار در رنگ یک شی در اثر نورپردازی و رنگ های زمینه و مجاور حاصل می شوند. این عوامل برای طراح داخلی که باید با دقت تعامل رنگ عناصر در فضای داخلی و نیز نحوه نمایش رنگ ها توسط نور تابیده شده بر آنها را بررسی کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. نور یک فام خاص به غیر از سفید، به ندرت برای روشنایی عمومی استفاده می شود. همه منابعی که ما نور سفید را در آنها بررسی کرده ایم به لحاظ طیفی متعادل نیستند. لامپ های التهابی نور گرم را پخش می کنند. در حالی که برخی لامپ های مهتابی (فلوئورسنت) نور سردی را منتشر می سازند. نور روز هم بر اساس زمان روز و جهت تابش آن می تواند گرم یا سرد باشد. حتی رنگ بازتاب شده از سطحی بزرگ می تواند در نور فضای داخلی تغییراتی ایجاد کند. نور گرم تمایل دارد که رنگ های گرم را برجسته کرده و فام های سرد را خنثی کند در حالی که نور سرد سبب تقویت رنگ های سرد شده و فام های گرم را ضعیف می کند. اگر نوری با فام رنگی خاصی همراه شود، آن نور بر شدت رنگ های مشابه خود افزوده و باعث خنثی شدن رنگ های فام مکمل می شود. ارزش آشکار یک رنگ با میزان نور محیط تغییر می کند. کاهش میزان روشنایی سبب تیره شدن ارزش رنگ و خنثی شدن آن فام می شود، در حالی که افزایش سطح نورپردازی با روشن شدن ارزش رنگ و بالا بردن شدت آن همراه است. همچنین سطوح بالای روشنایی به نظر باعث کم شدن درجه اشباع و تحلیل رفتن آن می شود. نوسان نور طبیعی در یک فضای داخلی می تواند سبب تغییر رنگ ها با روشی دقیق شوند. یک رنگ ممکن است بر اساس زاویه دید ناظر متفاوت به نظر رسد. از این رو، بهتر است رنگ ها را در زیر نور روز و شب هنگام در محیطی که استفاده می شوند آزمایش کرد.

paradise-du-fruit

شرایط بر نمایش رنگ ها در فضای داخلی اثر می گذارد.

نور ضعیف نور متوسط نور قوی
کنتراست هم زمان با وجود اینکه ترکیب دو رنگدانه رنگی مکمل سبب تشکیل فامی خنثی یا خاکستری می شود. قرار دادن آنها در کنار یکدیگر نیز با تضاد همراه است. در پدیده ای به نام کنتراست هم زمان چشم تمایل به مشاهده یک فام مکمل رنگی و تصور آن به عنوان پس دید روی رنگ های مجاور دارد. از این رو، دو رنگ مکملی که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، تمایل به شدت بخشیدن به میزان اشباع و درخشندگی یکدیگر بدون تغییر ظاهری در فام دارند. هنگامی که دو رنگ مکمل یکدیگر نباشند، هر یک سعی در جایگزین کردن آن با مکمل خود و هدایت آن به سوی فام مورد نظر دارد. نتیجه این عمل با دورتر شدن دو رنگ مذکور در فام همراه است. درک کنتراست هم زمان در فام هنگامی که دو رنگ در ارزش تقریباً یکسان هستند، بسیار آسان است. چنانچه یک رنگ روشن تر و یا تیره تر از رنگ دیگر باشد، اثرات کنتراست هم زمان بسیار برجسته می شود.
رنگ های مشابه برای رسیدن به مکمل خود در تلاش هستند

شرکت طراحی داخلی    دکوراسیون داخلی اداری    طراحی داخلی منزل   طراحی داخلی مغازه    بازسازی ساختمان   طراحی داخلی رستوران     طراحی داخلی طلا فروشی    طراحی داخلی ویلا 

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *