جانمایی در طراحی داخلی

فرم به شکل و ساختار شی اشاره داشته و از روی مواد یا مصالح آن قابل تشخیص می باشد. نقطه، سازنده همه فرم ها است. با حرکت یک نقطه، خط ایجاد می شود که اولین بُعد را تشکیل می دهد، با تغییر خط در یک جهت، سطح به وجود می آید که عناصری دوبُعدی است. سطح با توسعه در یک جهت و به صورت اریب یا عمود سبب تشکیل یک حجم سه بعدی می شود.
نقطه، خط و حجم از جمله عناصر اولیه فرم محسوب می شوند. در حقیقت، همه فرم های قابل رؤیت، سه بعدی هستند. در توصیف فرم، این عناصر اولیه بر اساس ابعاد نسبی طول، عرض و ارتفاع در تناسب یا مقیاس متفاوت دخالت دارند.

untitled-3

نقطه
یک نقطه، موقعیتی را در فضا مشخص می کند. به لحاظ مفهومی، نقطه دارای طول، عرض و ارتفاع نیست. از این رو، ایستا و بی جهت است. نقطه به عنوان سازنده اصلی فرم می تواند نشان دهنده انتهای خط، محل تلاقی دو خط و یا مرکزی باشد که خطوط یک سطح با حجم به یکدیگر برخورد می کند. به عنوان فرمی قابل رؤیت، نقطه یک خال آشکار است که رابطه کمی با زمینه دارد. همچنین اشکال دیگر را نیز در صورت کوچک، فشرده و بدون جهت بودن می توان به عنوان نقطه در نظر گرفت. هنگامی که نقطه ای در مرکز یک میدان با فضا قرار می گیرد، استوار و آرام است و می تواند عناصر دیگر را سازمان دهی کند. وقتی نقطه از مرکز خارج شود، کیفیت خودمرکزی خود را حفظ کرده و در عین حال پویا می شود. در این هنگام نوعی کشش بصری میان نقطه و میدان ایجاد می شود. فرم های شکل گرفته توسط نقطه همچون دایره و گره، کیفیت خودمرکزی نقطه را به اشتراک می گذارند.
مرکز توجه نقطه تقویتی غیرمرکزی مرکزی
فرم های تشکیل شده با نقاط همچون دایره و کره دارای مرکز می باشند.

شرکت طراحی داخلی      طراحی داخلی منزل    طراحی داخلی مغازه      بازسازی ساختمان   طراحی داخلی رستوران    طراحی داخلی ویلا 

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *